wizyta

 

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonującymi w nowojorskim Metropolitan Museum of Art działami konserwacji zabytków. Spotkanie z przedstawicielami miało na celu poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy dotyczącej konserwacji oraz opieki nad zbiorami i przygotowania obiektów do wypożyczenia poza muzeum.