koncepcja/szkice/projekt

koncepcja/szkice/projekt

Przystępując do realizacji projektu w pierwszej kolejności zostały wykonane szkice koncepcyjne. Zarysowywały one kształt czasz (o średnicy ok. 150cm każda). W środku każdej, na obrębie zamontowany zostanie obraz-panorama-pejzaż. Aby go zobaczyć widz będzie musiał wejść pod kopułę i obracać się dookoła. W dalszym etapie, w trakcie konsultacji szkice zostały przekształcone na projekt techniczny. Nastąpiło to w pracowni poznańskiej firmy MiM. Firma ta również wykonała czasze do obrazów.