Grant

 

 

Wyjazd realizowany był w ramach ogłoszonego przez MKiDN programu Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla Programu ”Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonującymi w odwiedzanych instytucjach działami konserwatorskimi – poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy dotyczącej konserwacji, opieki i przygotowywania obiektów do wypożyczenia poza muzeum (konserwacja, karty oceny stanu zachowania, pakowanie) oraz ze sposobem organizacji magazynów i przechowywania obiektów- np. w Muzeum Narodowym w Oslo, które było właśnie w trakcie inwentaryzowania i przenoszenia swojej kolekcji sztuki współczesnej. Cennym była także wizyta w muzeach w Trondheim. Specyfika posiadanych przez te muzea obiektów, stworzyła możliwość zdobycia wiedzy, która okazała się przydatna na gruncie opieki konserwatorskiej, profilaktycznej i magazynowej związanej z obiektami sztuki współczesnej - wykraczających często poza “tradycyjną substancję” dzieła sztuki.
Wizyta odbywała się w czterech instytucjach:

  1. Muzeum Muncha w Oslo
  2. Muzeum Narodowe w Oslo
  3. Muzeum Żydowskie w Trondheim
  4. Norweskie Narodowe Muzeum Sprawiedliwości w Trondheim

Spotkanie z przedstawicielami, z każdej z wymienionych instytucji miało na celu realizację celu wizyty, tj. poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy dotyczącej konserwacji, opieki i przygotowywania obiektów do wypożyczenia poza muzeum oraz zapoznanie się ze sposobem organizacji magazynów i przechowywania obiektów.
Rezultatem było pozyskanie niezbędnych informacji na temat organizacji działu konserwacji, działu inwentarzy oraz ich funkcjonowania. Poczynione obserwacje będą pomocne w organizacji podobnych działów funkcjonujących w strukturze Uniwersytetu.

Działanie przyczyni się również do wzmocnienia relacji bilateralnych pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji kultury. Umożliwi ono także nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować współpracą pomiędzy instytucjami kulturalnymi Polski i Norwegii. Zdobyte w norweskich muzeach nowe doświadczenia oraz próba ich zaadaptowania w obszarze konserwacji, profilaktyki i magazynowania mogą być bardzo cenne i wzbogacające dla rozwoju UAP.